Moje hnojiva

LOVODASA 25+12S

LOVODASA 25+12S je dusíkaté hnojivo s obsahem síry, tvořené směsí dusičnanu a síranu amonného. Hnojivo má podobu bělavých až bílých granulí o velikosti 2 až 5 mm. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v %     25,0 (1/3 dusičnanový, 2/3 amonný)
Celková síra jako S v %     12,0 (síranová)
Částice od 2 do 5 mm v % min.     90,0
Částice pod 1 mm v % max.     3,0
Částice nad 10 mm v %     0,0

 

Rozsah a způsob použití

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry ve formě síranů. Hnojivo je málo hydroskopické. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (polní plodiny: řepka, hořčice, slunečnice, mák, pícniny, obiloviny, okopaniny, zeleniny: zelí, cibule, česnek, pórek, špenát, pekingské zelí aj.).

Aplikační dávky

Kultura Dávka v kg/ha Dávka v kg/ha
ozimá pšenice a  ozimý ječmen 150 - 200 na jaře 120 - 180 během vegetace
ozimá řepka, slunečnice 150 - 200 na jaře 180 - 250 během vegetace
okopaniny 150 - 220 na jaře 150 - 220 během vegetace
kukuřice na siláž 300 - 400 na jaře  
zeleniny 150 - 300  
cibuloviny 150 -  200  
bobovité plodiny 120 - 150  

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).