Moje hnojiva

KORN-KALI

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Granulovaná forma:

 

Draslík jako K2O

min. 40,0 %

Vlhkost

max. 1,0 %

Hořčík jako MgO

min. 5,0 %

Obsah částic 2-5 mm

min. 90,0 %

Obsah částic pod 1 mm

max. 5,0 %

Obsah částic nad 10 mm

0,0 %

Prášková forma:

 

Draslík jako K2O

min. 40,0 %

Vlhkost

max. 1,0 %

Hořčík jako MgO

min. 4,0 %

Obsah částic pod 1 mm

min. 90,0 %

Obsah částic nad 10 mm

0,0 %

 

Rozsah a způsob použití

Chlorid draselný kombinovaný s hořečnatou složkou s obsahem 40 % draslíku ve formě chloridu a 6 % hořčíku v síranové formě jako kieserit. Dalšími důležitými prvky jsou také sodík (3 %) a síra (4 %). Obsah živin se mírně liší podle formy dodávaného hnojiva. V práškové formě má narůžovělou barvu.

Korn-Kali je v granulované nebo práškové formě určené k základnímu hnojení na lehčích a středních půdách, kde obsažený podíl hořčíku postačuje k pokrytí jeho potřeby. Hnojivo je pro včely relativně neškodné. Nesmí být však aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit.

 

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Obilniny

300 - 350

Hrách, bob

300 - 350

Kukuřice

450 - 550

Řepka, slunečnice

450 - 550

Brambory

700 - 900

Cukrovka

700 - 900

Pícniny na orné půdě

700 - 900