Moje hnojiva

Rozbory hnojiv

NOVÁ SLUŽBA – Rozbory minerálních hnojiv

Víte, čím skutečně hnojíte? Obsahují Vaše nakoupená hnojiva deklarované živiny, uváděné inhibitory, mají potřebné fyzikální vlastnosti, neobsahují nadlimitní množství těžkých kovů? Odpovědi právě na tyto jednoduché, ale důležité otázky Vám může přinést nová služba, kterou jsme pro Vás ve spolupráci s nedávno vzniklou centrální laboratoří DUSLO, připravili.

Centrální laboratoř společnosti DUSLO, a.s. je moderní analytické zařízení, které vzniklo sloučením a zásadní modernizací dřívějších dílčích laboratorních pracovišť fungujících v různých částech a procesech výrobního závodu. Tato laboratoř primárně poskytuje komplexní analytický servis pro společnost a produkty Duslo, a.s. Šaĺa, ale díky modernizaci a nepřetržitému provozu (24/7) vznikl prostor pro externí služby (více na www.duslo.sk), tedy i pro rozbory hnojiv.

Co nabízíme?

Analýzu chemického složení hnojiv vč. obsahu rizikových látek (těžké kovy), stanovení fyzikálních vlastností hnojiv (objemová hmotnost, granulometrie), které Vám pomůže například při kalibraci rozmetadel či určení kvality produktu a v neposlední řadě také možnost stanovení aktuálního obsahu inhibitorů v hnojivu (inhibitory ureázy, inhibitory nitrifikace).

Jak služba funguje?

Teoreticky máte 3 možnosti:

  1. „Full servis“ zajištěný Vašim dodavatelem hnojiv (ZZN) – vyškolený pracovník s Vámi dohodne podmínky a veškeré náležitosti, odebere vzorek, odešle jej k analýze a následně dohodnutým způsobem předá výsledky.
  2. Spolupráce s dodavatelem hnojiv (ZZN) – vlastnoručně odebraný vzorek předáte zástupci ZZN (dohodnete se na rozsahu analýzy, podmínkách a předání výsledků) - odešle jej k analýze a následně dohodnutým způsobem předá výsledky.
  3. Individuální zajištění – vlastnoručně odebraný vzorek, spolu s vyplněnou žádankou (ke stažení níže) odešlete přímo do laboratoře Duslo (viz adresa na žádance); do 7 pracovních dní obdržíte na Váš e-mail potvrzení o přijetí zakázky + potřebné informace k úhradě služby, po zaplacení (připsání na účet; pozor platba probíhá v EUR) na stejný e-mail obdržíte nejpozději do 5 pracovních dní výsledek.  

 

Vzorek a jeho odběr:

Pro analýzu se odebírá reprezentativní vzorek velikosti cca 1-2 kg (1-2l); důležitost reprezentativního vzorku – čistý, bez příměsí, z neporušených obalů; v případě volně loženého zboží neodebírat z okrajů a povrchů hromad, ideální je odběr „sondovací tyčí“ z průřezu hromady z více míst (vzorek následně promícháme a odebereme finální množství – viz výše); vzorek nevystavovat dlouhodobě působení světelného a tepelného záření; zabalit do nepromokavého obalu (např. igelitový sáček; popř. uzavíratelná láhev) a neprodleně odeslat do laboratoře.

Podrobnosti k odběru vzorků můžete nalézt např. na stránkách UKZUZ

http://eagri.cz/public/web/file/612620/Metodicky_pokyn_c._21_SZV_5vyd_fi...

 

    Ke stažení