Moje hnojiva

NPS immunMax

NPS immunMAX

Komplexní NP hnojivo působící jako startér s významným obsahem síry a vápníku, doplněné hořčíkem a mikroprvky, které podporují imunitní systém rostliny a toleranci vůči stresu.

Zastoupení forem dusíku je následující: 75 % amonná forma (dobře se váže na půdní koloidy - méně vyluhovatelná) a 25 % forma nitrátová (okamžitě přístupná forma).Podle výsledků výzkumu dávají mladé rostliny, které mají k dispozici obě formy dusíku (amonnou i nitrátovou) nejlepší úrodu.

Aplikační zkoušky s ozimou pšenicí prováděné od roku 2000 potvrdily, že ozimá pšenice nejlépe reagovala na výživu kvalitou i produkcí, když byl poměr dusíku k fosforu 2:1. Zkušenosti získané vlastními pokusy též potvrdily, že fosfor dodaný společně s regenerační dávkou dusíku zabezpečí rostlinám lepší podmínky pro růst a vývoj, a to v porovnání s variantou dusíkatého hnojení bez přidání fosforu. Zároveň je důležité, aby tento fosfor byl pro rostliny rychle přijatelný, tedy plně rozpustný ve vodě.

Síra obsažená v hnojivu je ve 100 % vodorozpustné síranové formě. Výraznější hnojení sírou řepky a pšenice by mělo být na jaře společně s dusíkem, protože síru aplikovanou na podzim dokáže rostlina jen velmi málo využít na tvorbu úrody, resp. síra je v půdě pohyblivá a společně s dusíkem může být vyplavena resp. posunuta, do hlubších vrstev půdy mimo dosah kořenů.

Hořčík v hnojivu podporuje fotosyntézu a spolupůsobí na příjem všech dalších živin.

Vápník pomáhá vývoji kořenového systému rostlin, příznivě působí na pH půdního prostředí půdy v okolí kořenového systému. Výsledkem je optimální příjem všech dalších živin. Tento efekt je významný na kyselejších půdách.

Působení mikroprvků v hnojivu NPS immunMAX má komplexní účinek. Podporuje syntézu chlorofylu, aktivuje působení enzymů, zvyšuje odolnost rostlin proti stresu, posiluje imunitní systém rostlin.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík (N)

20,0 %

   amonný

15,0 %

   nitrátový

5,0 %

Fosfor (P2O5) 100% vodorozpustný

10,0 %

Síra (S)

11,0 %

Hořčík (MgO)

2,0 %

Vápník (CaO)

7,0 %

Železo (Fe)

0,5 %

Mangan (Mn)

0,2 %

Hnojivo pro podzimní i jarní aplikaci

Doporučujeme hnojivo používat pro jarní aplikaci jako regenerační dusíkatou výživu ozimé pšenice, protože obsahuje optimální poměr N:P a vysoký obsah síry, čímž zlepšuje kvalitu produkce. Pro podzimní aplikaci se u řepky a pšenice doporučuje hnojivo zapracovat do půdy před setím nebo rovnou se setím pro lepší kondici klíčící rostliny a samotné mladé rostlinky, aby porost byl zdravý a homogenní před nástupem zimy. Obilniny, řepka, cukrová řepa a sója jsou plodiny velmi citlivé na nedostatek manganu. Podle výzkumů potřebuje pšenice na jednu tunu produkce sedmkrát více manganu než mědi a na jednu tunu produkce zrna třináctkrát více železa než mědi. Při dodávání manganu je důležité současně dodávat i železo, protože příznaky nedostatku se dostavují současně na zásaditých půdách. Navíc se při příjmu chovají antagonisticky (přijetím jedné mikroživiny se může dostavit příznak nedostatku druhé mikroživiny). Aby se zabránilo nedostatku, je lepší přidat mikroprvky hned, než řešit příznaky.

• zlepšuje počáteční vývin rostliny

Co je dobré vědět / uvědomit si

SÍRA:

 

ŽELEZO:

 

MANGAN:

 

Výhody a přínosy NPS immunMax

 

Aplikační dávky

Plodina

Dávky v kg/ha

podzim

celá vegetace

ozimy

200-300

200-600

jařiny

-

200-550

slunečnice

-

200-500

řepka

200-300

300-700

okopaniny

-

300-600

kukuřice

-

200-800

pastviny

-

100-500

 

    Ke stažení