Moje hnojiva

LOVOGRAN IN

Granulované dusíkato-sirné hnojivo růžové barvy obsahující inhibitory nitrifikace DCD a TZ, inhibuje přeměnu amonného dusíku na nitrátový, čímž zvyšuje využitelnost a snižuje ztráty vyplavením. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota (v hm. %)

Celkový dusík (jako N)

20,0

Amonný dusík (jako N)

18,6

Dusičnanový dusík (jako N)

1,4

Síra rozpustná ve vodě (jako S) 

20,5

Dikyandiamid (DCD)+1,2,4 Triazol (TZ)

0,37 - 0,74

Částice 2 -6,3 mm                                         

 min.90,0

Částice pod 1 mm                                         

 max.3,0

Částice nad 10 mm

0,0

Rozsah a způsob použití

Vhodné použití je u ozimých plodin k podzimnímu přihnojení (řepka), na jaře pak při hnojení všech plodin náročných na dusík a síru (řepka ozimá, obilniny, kukuřice, slunečnice, okopaniny, zelenina a speciální plodiny. Hnojivo se dobře uplatní při aplikaci na slámu jako podpora rozkladu posklizňových zbytků. 

Doporučení pro aplikaci

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Dávky základního hnojení se určují podle potřeby pěstované plodiny na dusík.

Aplikační dávky

Plodina

Doporučené dávkování (kg/ha)

Pšenice

500 - 600

Řepa

600 - 650

Řepka - podzim

            - jaro

200 - 300

600 - 800

Slunečnice, jařiny

500 - 600

Kukuřice

600 - 800

Cukrovka

500 - 550

Brambory

450 - 500

Cibulová zelenina

300 - 400

Květák, kedlubny

400

Kapusta, zelí, růžičková kapusta

600

Sláma

300 - 400

Ovocné dřeviny, drobné ovoce, dávky v plné plodnosti se zvyšují

200 - 300 (o 100 - 200)

 

    Galerie

    Ke stažení