Moje hnojiva

HNOJIVA SE SÍROU

SÍRA

FUNKCE:

SYMPTOMY NEDOSTATKU:

SYMPTOMY NADBYTKU:

nebyly pozorovány, s výjimkou zasolených půd a poškozujících koncentrací v SO2 v ovzduší

Galerie