Moje hnojiva

DASA® 26/13

HNOJIVO ES

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Růžový až hnědý, povrchově upravený granulát.

Rozsah a způsob použití

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry je vhodné na základní hnojeni před setím, první jarní regenerační hnojení ozimů, případně přihnojení během vegetace na doplnění výživy rostlin dusíkem a sírou. Zvlášť vhodné je na hnojení polních plodin náročných na síru (řepka, obilniny, slunečnice, kukuřice, okopaniny).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Celkový dusík (N)

26,0 %

Z toho amonný (N)

18,5 %

dusičnanový (N)

7,5 %

Síra jako (S) vodorozpustná

13,0 %

Obsah částic (2 – 5 mm)

min. 90,0%

    Ke stažení