Moje hnojiva

Podzimní hnojení

Součástí technologie pěstování ozimé řepky se stalo podzimní přihnojení dusíkem. Své opodstatnění má tato operace i v porostech časně setých pšenic. V některých případech pomůže doplnit účinek nedostatečné aplikace hnojiv na podporu rozkladu slámy. Opatření zvyšuje výnosový potenciál porostů, v kombinaci s dalšími opatřeními zlepšuje stav slabých a nevyrovnaných porostů včetně přezimování. Základním vodítkem pro provedení tohoto zásahu je rozbor půdy na obsah minerálního dusíku (Nmin) a výsledky anorganického rozboru rostlin. Vhodné je využití synergického působení dusíku, síry a bóru. Výhodné je využití hnojiv stabilizovaných inhibitory nitrifikace, která zaručí minimalizaci ztrát dusíku vyplavením a dlouhodobou přítomnost amonného dusíku v půdě, která podporuje vývoj kořenové soustavy.

TIPY PRO HNOJENÍ

 

    Další informace