Moje hnojiva

Slučování dávek

HNOJIVA S INHIBITORY NITRIFIKACE

Pro všechny zemědělské i zahradní intenzivně pěstované plodiny. Obecně nejvýhodnější je použití do půd písečného charakteru, kde inhibice čpavkového dusíku má nejvíce opodstatněný základ, aby nedošlo k vyplavení dusíku přes dusičnanovou formu. Výsledky však ukazují vhodnost použití i do jiných půd, protože rostliny dokáže rovnoměrně zásobovat dusíkem celou vegetační dobu. Významným pomocníkem je v místech kde bývá problém s aplikací hnojiv v čase (mokré pozemky, poddimenzovaná aplikační technika atd.), kde umožňuje spojit dávky  regeneračního a kvalitativního hnojení nebo naopak se velmi dobře uplatní v sušších oblastech spojením produkční a kvalitativní dávky hnojení.

Tipy pro uplatnění hnojiv s inhibitory

Podpora rozkladu slámy – půdní mikroflóra využívá především amonný dusik – vhodné je stabilizovat DAM atd. přídavkem PIADIN®, případně používat LOVOGRAN IN

Pozdní podzimní hnojení – dobře založené porosty s cílem podpořit / prodloužit výživu dusíkem v zimních měsících

Jarní hnojení ozimů – v ČR se osvědčily další strategie › rychlá regenerace (nejčastěji LAD/LAV) a následné doplnění N stabilizovaným hnojivem › cca 80% celkové dávky N jako časná regenerace a dle situace/potřeby pak kvalitativní hnojení

Kukuřice – plodina s dlouhodobě nejlepším uplatněním hnojiv s inhibitory nitrifikace

Základní principy jejich používání:

  1. 1. Pravidlo jedné dávky (kromě potravinářské pšenice a při dávce vyšší než 160 kg N/ha).
  2. 2. Používat pouze tam, kde celková dávka N pro plodinu je vyšší než 80 kg N/ha.
  3. 3. Používat tam, kde potřebujeme jednorázovou dávku N vyšší než 60 kg N/ha.
  4. 4. Možnost snížení dávky dusíku (až o 15 %) při zachování stejné účinnosti.

 

    Další informace