Moje hnojiva

CORN STARTER®

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík (N)

15,0 %

   amonný

11,0 %

   nitrátový

4,0 %

Fosfor (P2O5)

20,0 %

   vodorozpustný

18,2 %

Draslík (K2O)

10,0 %

Hořčík (MgO)

2,0 %

Vápník (CaO)

3,0 %

Síra (SO3)

10,0 %

Zinek (Zn)

1,5 %

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo obsahuje kromě základních živin: 15 % dusíku, 20 % fosforu a 10 % draslíku i přidanou mikroživinu: 1,5 % zinku. Vše ve vodorozpustné formě okamžitě přijatelné kořenovým systémem rostlin.

Vhodně zvolený obsah a poměr základních živin, vysoký obsah zinku, výborná kvalita a vynikající fyzikálně-mechanické parametry hnojiva předurčují toto hnojivo k aplikacím pod patu, to znamená souběžně se setím osiva na půdách s nedostatkem zinku. Díky vysokému obsahu zinku může mít aplikace Corn Starteru jako základního hnojiva charakter zásobního hnojení zinkem.

Po aplikaci hnojiva dochází v půdním prostředí, díky obsahu vody a teplotě, k rozpadu hnojiva na menší částice a rozpouštění živin, které se začnou absorbovat a vytvářet půdní roztok. Díky chemické vazbě zinku do podvojné soli je doba jeho předpokládaného uvolňování z granulátu prodloužena na několik měsíců po aplikaci a rozpadu granulí. Jde o podvojnou sůl fosforečnanu amonno-zinečnatého, která zabezpečí, že zinek se uvolňuje pozvolně v takovém množství, které je rostlina schopná přijmout po dobu celé vegetace a podle chemického a mikrobiologického stavu půdy (pozn. samozřejmě podle teploty a vlhkosti půdy). V granulátu je přítomný i síran zinečnatý, který zabezpečí okamžitý příjem zinku kořenovým systémem vzhledem k jeho výborné rozpustnosti ve vodě.

 

Aplikační dávky

Použití

Plodina

Pod patu (kg/ha)

Na široko (kg/ha)

starter

kukuřice silážní

100-200

150-300

 

kukuřice na zrno

150-250

250-300

 

mák

100-150

150-200

 

obilniny

150-200

200-250

 

slunečnice

100-200

200-300

 

řepka ozimá

150-200

200-300

 

zelenina

200-300

300-400

zásobní hnojení - Zn

 

 

400-600

hnojení vedle řádků

 

 

max. 150 v 1 dávce

    Ke stažení