Moje hnojiva

Produkční hnojení

Provádí se v návaznosti na regenerační hnojení. Určujícím faktorem je plánovaný výnos, fáze vývoje porostu, obsah Nmin v půdě, výsledky anorganického rozboru rostlin (ARR), údaje získané pomocí technických prostředků (např. Greenseeker) i potenciální produkční schopnost půdy. Dávka dusíku se pohybuje v rozmezí 50-80 kg N /ha. Celkem bychom měli mít v této fázi aplikováno 70-80% potřebného množství dusíku. Při produkčním hnojení lze s úspěchem využít výhod kapalných minerálních hnojiv (DAM, SAM,…). 

 

TIPY PRO HNOJENÍ

    Další informace