Moje hnojiva

Podpora rozkladu slámy

Používá se zejména v technologiích, u kterých se zaorává větší množství posklizňových zbytků obilovin. V těchto případech je nutno upravit původní poměr C:N 80-100 :1 na optimálních 20-30 : 1. K dosažení tohoto cíle je nutné dodat 10-15 kg dusíku na 1 tunu zaorané slámy. Vyšší dávka se používá na méně úrodných půdách, při dlouhodobém používání minimalizačních technologií, při pěstování obilovin po obilovinách a v suchých podmínkách. Významný je i fytosanitární účinek hnojení na podporu rozkladu slámy. Vhodné je rovněž přidat 0,5 – 1 kg fosforu (P2O5) na 1 tunu zaorané slámy. Při soustavném hnojení slámou je vhodné zvýšit dávku P2O5 na 5 kg/tunu zaorané slámy. Podmínkou účinnosti aplikace je využití amonné nebo močovinové formy hnojiv (LOVOGRAN, DAM,…)

TIPY PRO HNOJENÍ:

    Další informace