Moje hnojiva

Kvalitativní hnojení

Kvalitativní hnojení je označováno za dávku „vysokých výnosů /špičkové kvality“. Při využívání hnojiv pro tento účel je nutno brát v úvahu využití produkce, typ odrůdy, použitou technologii pěstování, průběh počasí vegetačního ročníku i výhled na další období. Zpravidla se používají hnojiva s rychle působícím dusíkem (LAD/LAV) a v případě dodržení pravidel lze s úspěchem aplikovat kapalná hnojiva (DAM, Lovo CaN,…). Dávka dusíku se pohybuje v rozmezí 40-60 kg/ha. Dusík, který rostliny nevyužijí pro přímou tvorbu výnosu se neztrácí. Zůstává v listech a stoncích, kde podporuje rozklad posklizňových zbytků nebo je využit následnou plodinou.

TIPY PRO HNOJENÍ

    Další informace