Moje hnojiva

Regenerační hnojení

Jeden z nejdůležitějších zásahů, který rozhoduje o výši výnosu ozimých plodin. Rozhodující je v případě této aplikace dusíkatých hnojiv včasnost provedení, dávka i typ hnojiva. Důležité je aby rostliny měly k dispozici dusík v době, kdy teplota půdy dosáhne 2-5◦C a kořeny začínají regenerovat. Dávku dusíku ovlivňují půdní podmínky a obsah minerálního dusíku v půdě (Nmin). Zpravidla se aplikuje 60-80 kg N/ha. V případě lehčích půd je dávka hnojiva nižší, při potřebě vyšších dávek se provede dělená aplikace nebo se aplikují hnojiva s inhibitorem nitrifikace. Při brzkém nástupu jara je vhodné použít amonnou a močovinovou formu dusíku, při normálním a opožděném jaru je optimální kombinace nitrátové a amonné formy dusíku. Vhodná jsou hnojiva s obsahem síry a jiných prvků.

TIPY PRO HNOJENÍ

    Další informace