Moje hnojiva

Základní (předseťové) hnojení

Jde zejména o hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem do půdy, prováděné na základě znalostí výsledků Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP)  a výnosové úrovně daného pozemku. Cílem je zajistit vyhovující až dobrou zásobu živin v půdě zajišťující přiměřený ekonomický výnos. Bilance živin dodaných hnojivy  a odebraných sklizní má být vyrovnaná. Při výběru hnojiv je nutno brát v úvahu půdní podmínky, které mohou omezit využití živin a specifické požadavky plodin. Pro orientaci slouží odběrové normativy živin pro jednotlivé plodiny a kritéria pro hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku na orné půdě. Aplikace se provádějí zpravidla na podzim při základním zpracování půdy

Vápník je důležitou živinou, která současně plní řadu agronomických a ekologických funkcí. Pravidelné vápnění pozitivně ovlivňuje chemické, fyzikálně-chemické i biologické procesy v půdě. Jde zejména o úpravu pH, eliminaci působení toxických iontů, vytváření koloidů a udržování půdní struktury. Vhodné pH pozitivně ovlivňuje aktivitu mikroorganizmů, mineralizaci i tvorbu kvalitního humusu. Vyšší hodnoty pH omezují přijatelnost těžkých kovů a jejich průnik do potravinového řetězce. Na druhé straně je často omezen i příjem důležitých mikroprvků důležitých pro využití dusíku rostlinami.

 

TIPY PRO HNOJENÍ

    Další informace