Moje hnojiva

PIADIN

Stabilizátor dusíku v tekutých hnojivech.

 

Rozsah a způsob použití

PIADIN® zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový. V závislosti na dávce, teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet v ornici až deset týdnů.

 

VÝHODY:

 

NOVÉ MOŽNOSTI PRO MINERÁLNÍ HNOJIVA

Mění „klasické“ hnojivo (DAM apod.) na hnojivo s IN (inhibitor nitrifikace)

 

Aplikační dávky

Plodina

VIII-IX

X-XI

II

III

IV

V

kukuřice, cukrovka, brambory, jařiny

5**-8

5***-8

7

6

5

4

louky, pastviny

8

6

5

4

řepka, ozimý ječmen, ozimé žito

5*

8

6

5

4

ozimá pšenice

8

7

6

5

minerální hnojiva

0,2-0,5 l/100 l hnojiva

*          k omezení přerůstání porostu

**         v případě zapravení do 24 hod

***       při pozdních aplikacích, zejména v teplejších oblastech

    Ke stažení