Moje hnojiva

Tajné tipy Karla Říhy 2

JAK VYUŽÍT portfolio listových hnojiv LOVOCHEMIE aneb „TAJNÉ“ TIPY KARLA ŘÍHY II.

Řepka ozimá:

Podle mé sedmnáctileté zkušenosti s vazbou na postupnou změnu existujících hnojiv je potřebné ve fázi začátku prodlužování vegetačního vrcholku použít jakýkoliv i nejlevnější fungicid spolu s kapalným PK hnojivem (1,5 kg P2O5), rozpuštěnou 8 % močovinou, MIKROKOMPLEXEM Cu-Mn-Zn 1,5 l/ha. Doporučil bych podmíněně i humáty, polyfenoly, cukr + měkké lepidlo. Vedou ke tvorbě kůlového kořenu a vysoké aktivitě celé kořenové soustavy a ke zlepšení zdravotního stavu. PK hnojivo lze podle podmínek zaměnit NP hnojivem (1,5 kg P2O5) s doplněním thiosíranu draselného, třeba LOVOSUR se sírou navíc 3 až 5 litrů /ha. Brukvovité potřebují velké množství síry.     

Pšenice ozimá

vyžaduje rozlišení na krmnou a potravinářskou. Podle mé jednadvacetileté zkušenosti bude regenerační hnojení dusíkem provedeno dříve.  Ve fázi jarního odnožování je co nejdříve vhodné na list aplikovat fosfor v dávce 1200 až 1500 gramů, který vyživí porost i bez odběru z půdy až do fáze druhého kolénka! K nejlepším výsledkům vede použití draselné formy fosforu spolu s Cu, Mn a Zn. V tomto případě jsou pro mě tyto mikroprvky optimálně v MIKROKOMPLEXU Cu-Mn-Zn. Pokud bude přidán nejlevnější fungicid, malá dávka CCC a součástí některého z hnojiv budou humáty, pak je vše urychlené a posílené. Výrazně naroste využití zimní a jarní vláhy a urychlí se i nárůst klásků až o 4 cm oproti neošetřené variantě. U pšenic pro potravinářské využití je nutné doplnit N a Ca!!!

Ječmen ozimý, ječmen jarní a pšenice jarní

vyžadují vápenaté přihnojení i na půdu. Ovlivňuje pevnost stébel i zdravotní stav a činnost kořenů. Jinak ve fázi odnožování je i u jařin velmi výhodné aplikovat PK a MIKROKOPLEX Cu-Mn-Zn s humátem.

Kukuřice

je zde extrémně efektivní, mimo klasické dodání fosforu a mikroprvků, použití zinku a selenu ve fázi 5 až 6 listů. Mezi 6 až 8 listem dochází k mikroorganogenezi květních orgánů. I tam patří dávka fosforu a draslíku. Ze stopových prvků hlavně manganu, ale rostliny budou vděčné i za měď a zinek. Celý komplex mikroprvků zlepší i příjem živin z půdní zásoby. Zcela opomíjené je napadení sviluškami, které mohou napáchat velké škody. Mnohokrát opakuji info o používání thiosíranů jako výrazné pomoci proti nim, samozřejmě výraznější je vliv na výživový stav. A málokdo zatím akceptuje to, že kukuřice má nejméně 4 výrazné virózy, které je možné udržet „na uzdě“ právě opakovanou aplikací thiosíranů s humátem (fakta známá už od roku 1976!)

Mák

v posledních deseti letech se velmi dobře reagoval na aplikaci směsi fungicidu s měďnatým hnojivem. Umožňuje to, asi v 30 % případů, aplikaci pouze jednoho až 1,5 fungicidního zásahu, nebo omezení aplikační dávky fungicidu (i když to říkám nerad!!). Je zajímavé, že i když se neprojeví silné „ozdravení“, přesto mimokořenové ošetření mědí a fosforem vede k podstatnému zvýšení výnosu. Byly odzkoušeny kombinace hnojiv a fungicidů s přípravkem Aquafix – je to přípravek který váže vícenásobné množství vody, než váží a zároveň lepí, ale nejedná se o „tvrdý“ hydrogel. Jeho aplikace vedla k velmi výraznému zlepšení využití aplikovaných hnojiv i přípravků a zvýšení  výnosu.   

Cukrovka

ocení průběžnou aplikaci nízké dávky bóru do každého vstupu. V letošním roce se řadě pěstitelů vyplatilo použití bóru spolu s fosforem a thiosíranovým draslem zejména v závěrečných fázích růstu před sklizní. Došlo ke zvýšení cukernatosti v rozmezí 0,5 až 1,8 % cukru v dřeni bulev. Účinnost každého fungicidního zásahu, a bývají to 3 až 4 vstupy, je vhodné zvýšit přídavkem měďnatého hnojivo. I u cukrovky se projevily výrazné účinky přídavku Aquafixu. Upozorňuji na stále častější napadení sviluškami. V tomto případě do každého vstupu patří thiosíranová forma draslíku. Díky nápadu Lovochemie je zde dokonce forma s posíleným obsahem síry, která má zvýšený účinek jak proti klíčení spór a růstu mycelia hub, tak proti sviluškám.           

Chmelnice

jsou extrémně citlivé k nedostatku hořčíku. Přídavky FERTIMAG nebo FERTICAL mají téměř neutrální pH a přitom vysoké zastoupení hořčíku, v druhém případě hořčíku i vápníku, vázaného na dusík – tedy rychle přijatelného pro chmel. FERTIMAG je důležitý pro vyrovnání příjmu hořčíku s vápníkem. Tyto prvky musí být ve vyrovnaném poměru, jinak spolu soupeří! Doprovodné stopové prvky obou hnojiv se mi zdají být laděny hlavně do chmelu.  Mimo to se zde uplatní všechny formy thiosíranových hnojiv spolu s aplikací fungicidů. Slouží k významnému omezení chorob i škůdců – roztočů. Ve chmelnicích narůstá problém verticiliového vadnutí i jiných chorob kořenů. Proto doporučuji aplikace fungicidů spolu s listovými hnojivy obsahujícími humáty, thiosírany nebo cukr. Všechny tyto látky silně aktivují bazipetální účinek fungicidů i živin, řádově 3x.

Vinice

potřebují nejen základní výživu přes listy a dřevo ale hlavně řadu stopových prvků. Ze základních živin jsou důležité fosfor a síra. Thiosíranová složka, doprovázená humátem, maskuje a omezuje choroby dřevní a kořenové hmoty. Tato složka je například proti padlí účinnější než velká většina specifických fungicidů. Potřebují ale také hořčík a vápník. Draslík, horčík a vápník musí být vždy, stejně jako u zeleniny a ovoce, ve velmi vyváženém poměru. Proto je lépe se k tomu vyjádřit případně u jednotlivých hnojiv.             

Sady

hlavně v suchých letech se projevuje zavadání konců letorostů a následně zeslabená skladovatelnost plodů nedostatkem vápníku. Ten je hlavně ve spojení s dusíkem velmi dobře přijatelný. Při opakovaném použití se snižuje i náročnost na fungicidní ošetření. Ověřováním od roku 1973 se potvrdilo, že thiosíranová forma draslíku spolu s humátem při opakovaném použití maskují příznaky většiny viróz a aktivují příjem prvků z půdy

 

LOVOSUR

je „sírou posílený“ thiosíran. Hlavně pro plodiny s vysokou spotřebou síry v časném období vývoje. Je důležité si uvědomit, že thiosíranový komplex urychluje vstřebávání a transport hlavně kovových prvků, ale i makroživin.            

LOVOHUMINE K

řeší problém silného nedostatku síry a draslíku. Díky humátu je příjem živin ještě rychlejší a v podstatě dva-až třikrát se zrychlí bazipetální pohyb doprovázených živin. Hodí se na nejrychlejší odstranění analýzou zjištěných nedostatků živin. Ale nic není všemocné, pokud jsou nedostatky živin viditelné již i pouhým okem, pak už vždy dojde k omezení kvality nebo výnosu.

LOVOFOS

je „téměř“ plné kombinované hnojivo. Díky aplikaci 3 až 5 litrů na hektar (vždy po 14 dnech) je možné udržet dobrou zásobu živin v nadzemní hmotě i za sucha nebo za jiných, příjem živin zhoršujících, podmínek. A díky jeho složení a obsahu humátů je velmi dobrým doplňkem jakéhokoliv fungicidního, regulačního nebo insekticidního ošetření. Volbu dávky omezujte podle zvolené „multisměsi“.

LOVOHUMINE NP+Zn

to co o něm píšete, je pravdou. Zlepšuje účinnost doprovázeného přípravku, stimuluje tvorbu kořenového vlášení pro zvýšení příjmu živin kořeny. Tím se rychle zvyšuje hmotnost rostlin. Hnojivo je přijatelné i za „méně příznivých podmínek“ tj. sucho i mokro nebo mrazíky, energetický vliv hnojiva tedy napomáhá i zvyšování odolnosti k jarním mrazíkům a přísuškům. Zinek aktivuje řadu enzymových reakcí. Tato kombinace je optimální pro ovlivnění tvorby a kvality ovárií i pylových tetrád všech kvetoucích plodin! 

V začátku naší spolupráce s vámi jsem zjistil i to, že přídavek zinku do mořidla na půdách s jeho nedostatkem mělo dopad až na zlepšení ozrnění palic! Téměř neuvěřitelný fakt! Ale byl jsem u vyhodnocení bez toho, aniž bych znal ošetření jednotlivých variant.

Hnojivo je s výhodou pro trvalé kultury použitelné bez rozdílu plodiny. Výrazně zrychluje obrůstání a využití vody. 

KUPROSOL

je jedno z mála kapalných hnojiv s velmi nízkým pH a zajímavou přijatelností. Nevyplatí se přehánět koncentrace, ale doporučuju ho jako přídavek v nízké koncentraci do většiny aplikací. Jenom pozor na reakci se silně zásaditými hnojivy. Mísitelnost vždy ověřit ve vaší vodě, ne v pitné!

Pro které plodiny? Promiň pro všechny. Myslel jsem, že mák bude výjimkou, ale ani on jí není!           

MANGAN Forte

je druhé hnojivo s velmi nízkým pH! Pozor na mísení! Ale patří do plodin tvořících výnos semen, je důležitý pro zajištění plodných odnoží, větví atd. Má velmi rychlý léčivý účinek na zjištěný nedostatek tohoto prvku. A je zajímavé, že se osvědčuje i u okopanin – tedy u cukrovky a brambor.        

SELENOL

je vzhledem ke svému velmi vysokému pH je vhodný k jiným hnojivům s tímtéž pH. Společně ovlivní kyselost povrchu rostlin a dokážou výrazně snížit klíčení spór patogenů. Ale nejdůležitější je jeho účinnost jako antioxydantu a vysloveně potřebná je jeho přítomnosti v rostlinách tvořících potravu pro živočichy, včetně člověka. V Evropě je jen málo míst, kde by byl selen v půdě v dostatečné míře. Jeho aplikaci je vhodné směrovat do chladnějších období pěstování s vyšší zásobeností vodou.         

FEROSOL

je hnojivo určené hlavně pro ovocné sady, zeleninu a vinařství. Pro případ zjištění nedostatku u polních plodin je vhodné ho použít v období nejrychlejšího nárůstu hmoty, pro zajištění dostatečného převodu ze starších do mladších pletiv.             

MOLYSOL

dodá molybden, který je velmi důležitý u brukvovitých plodin, řepky a brukvovité zeleniny a obecně u ovoce – jádrovin i peckovin. Velmi důležitý je pro luskoviny, kde  po namoření osiva zlepšuje rozvoj symbiotických bakterií. Totéž platí pro vojtěšku a jetele.. Na vojtěšce je lepší aplikace vegetační, nebo časně vegetační.

FERTIMAG

se svým obsahem dusíku, hořčíku a stopových prvků řadí do sortimentu hnojiv patřících převážně do velmi časných aplikací, zajišťujících následné zvýšení příjmu všech ostatních živin z půdní zásoby.  Je to jedno z mála hnojiv doplňujících hořčík v dostatečném množství na list! Reguluje rozvoj a větvení kořenů. Důležitý je v pořadí: chmel, jádroviny a peckoviny, zelenina a olejniny, obilniny a brambory.             

FERTICAL

na rozdíl od FERTIMAGu má vyrovnaný poměr vápníku a hořčíku. Je opět určen ke směrování do zeleniny a do ovocných sadů. V nich zlepšuje kvalitu třešní a višní. V zelenině zamezuje téměř všem fyziologickým chorobám rajčat, okurek, a dalších zeleninových druhů. V polní produkci ho doporučuji hlavně do olejnin a luštěnin. Pozor na mísení s fosforem a silně kyselými hnojivy.        

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

patří do jakékoliv aplikace v časném vývoji plodiny, velmi výrazně zvyšuje příjem všech ostatních prvků z půdy. Z toho lze dedukovat, že velmi výrazně ovlivňuje sekreci a příjem kořeny.         

SK sol

patří do pozdnějších vývojových fází plodin, kde rychle doplňuje draslík i síru. Je prvním hnojivem, u kterého jsem ověřil účinek proti roztočům, padlí a klíčení dalších hub. Podobně jsme s profesorem Rudnickým z Intytutu kwiaciarstwa i ogrodnictva v Pabianicach ověřili zrychlování příjmu a transportu kovových prvků i některých dalších živin v rostlině. Mimo to se v sadech, na zelenině, ve vinicích i lignokulturách při opakované aplikaci a nejlépe po doplnění humátu osvědčuje při maskování příznaků viróz.     

LOVOHUMINE N

je svým složením typicky „prorůstové hnojivo“ se stopovými prvky. Forma jeho komplexního složení ho pasuje do funkce doplňku živin v nepříznivých podmínkách, kdy potřebujeme zajistit výrazný růst rostlin.

 

Máš pravdu s těžkým „umístěním“ na trh. Ale tahle dvě hnojiva se vlastně zcela doplňují navzájem. Takže:

I když je sója zatím stále ještě minoritní plodinou, její důležitost narůstá. V minulé době narostla velmi výrazně výměra pěstování hrachu i jako meziplodiny, podplodiny a pod.. To ukončilo právě velmi nešťastné nařízení omezení pesticidního ošetření vmezeřených porostů hrachu. Na hrachu se tak začaly rozvíjet extrémně vysoká množství škůdců a celá řada chorob. Velká část pěstitelů pak hrách opět přestala pěstovat. Proto sója jako hlavní plodina „nabírá na síle“. Sóju lze pěstovat tak, aby se stala nástrojem obohacení půdy o organický dusík, nebo na maximální výnos.LOVOSOYA

je kapalné hnojivo svým obsahem/složením určené pro pěstování sóji ale i ostatních luskovin a dokonce i „trifoliáceí“ obecně, jako zlepšovatele půdy. Dusík je v množství i formě, jejíž aplikace nesnižuje tvorbu a činnost hlízkových bakterií. Konstrukce hnojiva se základními i stopovými prvky velmi dobře hodí do většiny vývojových fází sóji. Jestliže v době kvetení je porost ve stresu, pak se pouze asi 25 až 30 % květů mění lusky. Doplnění živin, které rostlina nemůže vlivem podmínek přijmout z půdy tomu může velmi výrazně odpomoci. Dobře vyživená sója může vytvořit až 400 lusků s 2 až 5 semeny. Proto by mělo být použito vícenásobně.

A když se podíváme na následnou novinku, hnojivo s výrazným obsahem dusíku, síry a hořčíku LOVOSPEED, tak je zřejmé, že může být použito pro zvýšení nárůstu sóji i ostatních luskovin těsně po vzejití. V této vývojové fázi lze i jeho jednorázovou aplikací zlepšit rychlost nárůstu stonku pod prvním přeslenem lusků nad 15 cm.

Dávkování je vhodné podle hustoty a výšky porostu od 2 do 5 litrů/ ha. Zároveň s výškou porostu je vhodné zvyšovat dávku vody od 200 až na 400 litrů na hektar. To umožní nejlepší pokrytí celých rostlin a tak dosáhnout nejvyšší účinnosti.

LOVOSPEED

s obsahem N 24 %, 5 % S, Mg 2 % je předurčen pro „mezizásahy“-kdy potřebujeme zrychlit nárůst hmoty nebo zvýšit výšku porostu. Jednorázová nebo dvojí aplikace vede „jenom“ k prodloužení stonku nebo stébla. Vícenásobná aplikace pak ke zvýšení kvanta organické hmoty. To platí i pro nárůst plodů! Síra velmi intenzivně fortifikuje využití přijatého dusíku. Doplňkovým účinkem thiosíranové formy síry je, že se při vícenásobném použití hnojiva „hromadí“ účinek této formy prvku pro omezení klíčení spór a nárůstu mycelia hub a velmi výraznému omezení rozvoje roztočů a svilušek. To umocňuje ještě i chelatonát mědi. Svým složením odpovídá hnojivo potřebám olejnin obecně. Ale výrazně podporuje aromatické rostliny, cukrovku, obilniny velmi dobře se hodí do období rychlého nárůstu plůdku u sadů.

Díky za rozhovor J

Zdraví

Radek Košál