Moje hnojiva

Pozdní podzimní aplikace listových hnojiv

Dne 27. října 2021 jsme aplikovali  několik druhů listových hnojiv na porost ozimé řepky v Radovesicích. Následně jsme sledovali, jak tato listová hnojiva působila na výživný stav rostlin. Výsledky rozborů jsou uvedeny v tabulkách, které obsahují výsledky anorganických rozborů rostlin ze 4. 11. 2021 a 11.11.2021.

Z uvedených údajů je zřejmé, že aplikace mimokořenové výživy měla pozitivní vliv na vývoj porostu. Ve srovnání s kontrolními variantami se zvýšila v ošetřených variantách hmotnost rostlin – o 61,6 % v prvním termínu a o 7,0 % ve druhém termínu rozborů. Nárůstu hmotnosti sušiny rostlin odpovídal částečný pokles obsahu živin v prvním termínu odběru vzorků. Tento zřeďovací efekt však nebyl výrazný zejména u dusíku a hořčíku, u síry k poklesu nedošlo a obsah draslíku se dokonce v ošetřených variantách zvýšil. Větší vliv zřeďovacího efektu je zřejmý na obsahu mikroprvků – zejména u zinku a manganu. Obsah molybdenu naopak v ošetřených variantách výrazně vzrostl v obou termínech sledování. Výsledky naznačují osvědčené řešení nedostatku mikroprvků aplikací listových hnojiv BOROSAN Humine a MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn, která výrazně zvýšila obsah mikroprvků v rostlinách. Za pozornost stojí rovněž zvýšený obsah draslíku po aplikaci listového hnojiva SK sol. Mezi aplikací hnojiv a druhým odběrem vzorků spadlo v lokalitě 25 mm srážek. Výsledný výživný stav nejvýrazněji ovlivnila aplikace BOROSANu Humine v dávce 3 l/ha, který pozitivně ovlivnil příjem dusíku, fosforu, draslíku jako živin, které rozhodují o vývoji a přezimování porostu a nezměnil obsah ostatních sledovaných živin. Výsledky pokusu ukazují vhodnost jednotlivých listových hnojiv k řešení specifických nedostatků ve výživě porostů.