Moje hnojiva

Podzimní inventarizace – řepka ozimá

V minulém týdnu jsme provedli tradiční podzimní inventarizaci pokusných porostů řepky ozimé. Historicky se snažíme (a celkem se nám to zatím daří) navštěvovat porosty od 5. do 10. listopadu, tak abychom mohli orientačně ročníky a parametry srovnávat. Součástí komplexního posouzení jsou i odběry půdních vzorků (někdy i rostlin) na posouzení výživného stavu a zásoby dusíku (síry) v půdě – o těchto výsledcích vás budeme informovat v dohledné době.

Co jsme zjistili - v historickém měřítku se výsledky řadí k nejslabším za posledních 10 let (např. průměr kořenového krčku je „jen“ necelých 7 mm), ale nutně to nemusí znamenat, že to bude výnosově slabý ročník. Navíc do našich výsledků jasně promlouvá situace v Radovesicích, kde díky suchu (za září a říjen napršelo celkem pouze 14 mm a až v listopadu zatím spadlo dalších 28 mm) a nadměrné hustotě porostu byli rostliny o cca 20 % slabší než např. v Nabočanech, kde jen za září spadlo 24mm a dalších 17 mm v říjnu. Plus jednu lokalitu (Hlavnice) jsme letos nehodnotili (pokusy zrušeny).

POROVNÁNÍ ROČNÍKŮ (průměr 4 shodných lokalit)

 

Hmotnost rostliny     (g/rostl.)

Hmotnost listů     (g/rostl.)

Hmotnost Kořene       (g/rostl.)

Listy/  kořen

Prům. koř. Krčku       (mm)

Podzim 2021

42,5

36

6,5

5,5

6,6

Podzim 2020

64,7

54,4

10,3

6,7

9,5

Podzim 2019

94,7

82,5

12,2

6,7

10,6

Podzim 2018

67,9

60,7

7,2

8,0

7,5

Podzim 2017

74,0

67,3

6,6

10,6

8,0

Podzim 2016

60,1

50,8

9,3

5,4

9,0

Podzim 2015

29,7

22,6

7,1

3,2

9,0

Podzim 2014

82,3

74,4

7,9

10,2

9,7

Podzim 2013

49,6

42,9

6,7

6,7

8,2

Podzim 2012

107,8

94,6

13,2

6,7

11,1

Podzim 2011

58,2

48,0

10,2

4,7

8,7

 

Zajímavá data a vhodnost podpory porostů v jejich počátku (startovní hnojení) potvrzuje pokus porovnání vlivu aplikace hnojiv při setí –  výsledky ukazují cca + 7%, proti nehnojené kontrole, vysoký potenciál zde ukazují zeolity resp. Zeorit 8-10-10, kde máme již 3letá data:

 

 

Radovesice  5.11.2019

Hmotnost rostliny     (g/rostl.)

Hmotnost Kořene       (g/rostl.)

Hmotnost listů     (g/rostl.)

Listy/  kořen

Prům. koř. krčku   (mm)

FOSMAG

84,8

12,8

72,0

5,6

11,0

ZEORIT

77,2

12,2

65,0

5,3

10,6

NPK 3x10+S

82,3

11,3

71,0

6,3

10,8

Amofos

95,6

10,6

85,0

8,0

9,8

LOVOSTART

89,6

11,6

78,0

6,7

10,6

Kontrola

84,4

10,4

74,0

7,1

10,2

Průměr

85,7

11,5

74,2

6,5

10,5

           

Radovesice  2.11.2020

Hmotnost rostliny     (g/rostl.)

Hmotnost Kořene       (g/rostl.)

Hmotnost listů     (g/rostl.)

Listy/  kořen

Prům. koř. krčku   (mm)

Před setím

 

LOVOSTART

54,8

6,8

48,0

7,1

8,4

NPK 3x10+13S

57,6

6,6

51,0

7,7

8,4

FOSMAG

52,2

7,2

45,0

6,3

8,0

ZEORIT

65,6

7,6

58,0

7,6

9,0

LOVOGRAN IN

61,4

6,4

55,0

8,6

8,2

Amofos

53,6

7,6

46,0

6,1

8,8

Kontrola

53,4

7,4

46,0

6,2

8,2

Průměr

56,9

7,1

49,9

7,0

8,4

           

Radovesice  10.11.2021

Hmotnost rostliny     (g/rostl.)

Hmotnost Kořene       (g/rostl.)

Hmotnost listů     (g/rostl.)

Listy/  kořen

Prům. koř. krčku   (mm)

Před setím

 

ZENFERT 13/29

44,6

6,0

38,6

6,4

5,8

LOVOGRAN 

37,6

5,2

32,4

6,2

5,4

NPK 3x10

32,4

5,6

26,8

4,8

5,2

ZEORIT NPK

36,6

5,6

31,0

5,5

6,0

LOVOSTART

34,0

5,4

28,6

5,3

5,2

Kontrola

27,0

4,8

22,2

4,6

4,6

Průměr

35,4

5,4

29,9

5,5

5,4

           
           

průměr 3 roky

Hmotnost rostliny     (g/rostl.)

Hmotnost Kořene       (g/rostl.)

Hmotnost listů     (g/rostl.)

Listy/  kořen

Prům. koř. krčku   (mm)

Před setím

 

ZENFERT 13/29

 

 

 

 

 

LOVOGRAN 

 

 

 

 

 

NPK 3x10

57,4

7,8

49,6

6,3

8,1

ZEORIT NPK

59,8

8,5

51,3

6,2

8,5

LOVOSTART

59,5

7,9

51,5

6,4

8,1

Kontrola

54,9

7,5

47,4

6,0

7,7

Průměr hnojeno

58,9

8,1

50,8

6,3

8,2

%

107,2

107,2

107,2

 

107,5

    

                    Co se týče zdravotního stavu, porosty nevykazovali zásadnější problémy resp. místní agronomové odvádí dlouhodobě dobrou práci (za což chválíme), nicméně na většině lokalit (a to i při zastávkách mimo pokusy) jsme zaznamenali výskyt mšic (situace je i dobře patrná na Rostlinolékařském portále) – tedy bude (je) lokální potřeba ošetření (a postřikovače v porostech stále potkáváme), při tomto zásahu a vzhledem k dlouhodobé předpovědi počasí doporučujeme přidat listová hnojiva, která ještě podpoří zdravotní stav a zlepší přezimování (např. Borosan Humine, SK sol, LOVOSUR případně Lovofos).

 

Galerie