Moje hnojiva

Mšice v cukrovce a slunečnici

Aktuálně se opět setkáváme s mšicí makovou, či broskvoňovou ve slunečnici a cukrové řepě. V rámci insekticidní ochrany jsme hodně limitováni.  Většina insekticidů na mšici nefunguje, nebo je cenově nedostupná. Zde je alternativou spojení mimokořenové výživy s insekticidní ochranou.

 

Doporučení

 

V nabídce Lovochemie a.s. jsou produkty určené pro mimo kořenovou výživu, které obsahují thiosíran. O thiosíranu se již napsalo hodně. Mimo výživovou hodnotu má i sekundární vlastnosti v podobě zlepšení zdravotního stavu a insekticidního účinku na savý hmyz. Čistý thiosíran amonný naleznete v produktu LOVOSUR.  Další možností je SK sol, kterým dodáte se sírou také draslík, jenž má velký význam ve výživě obou plodin. Nejnovější a ze všech třech nejpropracovanějším produktem je LOVOHUMINE K. jedná se o moderní hnojivo navazující na osvědčený SK sol s přidanými komplexními humáty.

Doporučená dávka je 3-5 l/ha.