Moje hnojiva

LOVOSTART – kvalitní a osvědčené hnojivo „pod patu“

Pro kvalitní založení porostu je kromě zvládnutého managementu posklizňových zbytků předplodiny a kvalitní přípravy půdy důležitý dostatek živin v období, kdy vzcházející rostlině docházejí zásobní látky ze semene a ta přechází na výživu vlastními kořeny. V současné době jsou již standardem technologie zajišťující umístění hnojiva pod osivo nebo vedle něj tak, aby živiny v něm obsažené byly v dosahu kořenové soustavy vzcházejících rostlin. Tzv. „hnojení pod patu“ lze nahradit i plošnou aplikací startovacích hnojiv avšak za předpokladu zvýšení dávky hnojiva a jeho mělkého zapravení do půdy. V některých případech je vhodné i uložení hnojiva tzv. „do depa“.

Výsledky pokusů

Na základě zpracování vědeckých poznatků o synergickém působení živin v počátečních fázích vývoje rostlin bylo vytvořeno v Lovochemii, a.s.  hnojivo specificky určené pro hnojení řepky ozimé „pod patu“. Pod názvem LOVOSTART NP 6-28+7S se skrývá nejen 6% dusíku v amonné formě a 28% P2O5 (z toho 27% ve vodorozpustné formě) ale i řada dalších živin uvedených v tabulce. Důležitý je obsah síry, která doplňuje působení hlavních živin, zlepšuje jejich využitelnost a snižuje obsah nitrátů v pletivech. Toto pak podporuje dobré přezimování na úrovni rostlin i celého porostu. Pro optimální nárůst kořenové je důležitý hořčík a vápník což ocení pěstitelé v oblastech s kyselými půdami. Hnojivo LOVOSTART NP 6-28+7S  obsahuje řadu mikroprvků včetně bóru, který je nezastupitelný ve výživě řepky a vzhledem ke své funkci v metabolismu a transportu sacharidů rovněž pozitivně ovlivňuje přezimování. Významným přínosem pro efektivní působení hnojiva je obsah vodorozpustných humínových látek, které napomáhají rozvoji kořenového systému a zvyšují efektivnost příjmu živin. Vyvážené komplexní složení hnojiva z hlediska živin a obsah humínových látek dává všechny předpoklady pro jeho praktické použití v zemědělské praxi a to nejen u řepky ozimé, pro kterou byl primárně vyvinut ale i u pšenice ozimé a jařin, kde rovněž potvrdil své kvality.

 

 

Tab. Složení LOVOSTART NP 6-28+7S  

Vlastnost

Hodnota

Amonný dusík jako N

6,0 %

P2O5 (z toho vodorozpustný)              

28 (27) %

Sírany (z toho vodorozpustné)            

7 (5) %

MgO                                                        

2,0 %

CaO                                                          

11,0 %

Mn                                                          

0,1 %

Zn                                                            

0,2 %

B                                                              

0,05 %

Mo                                                          

0,02 %