Moje hnojiva

Letošní kvalitativní hnojení ozimů

Na počátku první a druhé dekády května jsme zaregistrovali dvě vlny dešťových srážek. Zejména druhá z nich byla velmi vydatná a na většině území spadlo 40–90 l vody na m2. V souvislosti s poměrně chladným počasím a nižším odparem dochází k tomu, že půdní profil je v hloubce 0–40 cm téměř plně nasycen vodou a riziko sucha je v současné době minimální. Velké množství srážek však přineslo nebezpečí vyplavení živin z horních vrstev půdy. Jedná se zejména o nitrátovou formu dusíku, vodorozpustnou síru a bór.

Sami jsme se o tom přesvědčili na našich pokusech v Nabočanech, kde se obsah Nmin snížil od 15. 4. 2021 do 6. 5. 2021 v průměru z 64,7 mg/N na 25 mg N/kg půdy a obsah vodorozpustné síry z 36,2 mg/kg na 8,6 mg/kg půdy. Ještě viditelnější bylo snížení obsahu nitrátového dusíku v půdě, kde jeho obsah klesnul z hodnoty 34,5 mg N-NO3 - na 5,9 mg N/kg půdy. Právě obsah síry ani nitrátového dusíku nelze v současnosti hodnotit jako dostatečný. Vzhledem k tomuto stavu, který se vyskytuje na většině území zasaženého vydatnými srážkami, je nutné uvažovat o korekci výživného stavu s cílem dosáhnout jak vysokého výnosu, tak dostatečné kvality sklizené produkce. Týká se to zejména porostů potravinářské pšenice a ozimé řepky.

O tom, jak by tato korekce měla vypadat, se dočtete v nejnovějším vydání AGF NEWS.

Ke stažení