Moje hnojiva

Konference: Racionální použití hnojiv

Ve čtvrtek 2. prosince proběhne v aule České zemědělské univerzity již 27. ročník Konference Racionální použití hnojiv, jejímž garantem je Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin ČZU v Praze a dlouholetým partnerem AGROFERT a Lovochemie.

Konference je tentokrát zaměřena na významný makroelement – fosfor. Tento prvek je esenciální z hlediska výživy rostlin i zvířat, ale zároveň má značný vliv na kvalitu životního prostředí, zejména vod. S ohledem na omezená světová naleziště je zřejmé, že tento prvek je klíčový z hlediska dlouhodobé udržitelnosti rostlinné produkce v ČR i ve světě. Bude zde diskutována bilance P v rostlinné produkci, vývoj zásoby fosforu v půdách, hodnocení různých extrakčních metod, příjem fosforu rostlinami. Dále bude pozornost věnována fosforečným hnojivům, včetně využití P z odpadních látek (např. čistírenský kal upravený torefakcí a pyrolýzou), a samozřejmě moderním aplikačním technologiím.

Pozvánku a přihlášku naleznete v příloze. Další informace zde

Ke stažení