Moje hnojiva

Jak na jarní hnojení podle odborníků z MENDELU

Odezva plodin na jarní hnojení

Petr Škarpa, Jiří Antošovský (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF Mendelova univerzita v Brně)

Přes průběh počasí, které je aktuálně na mnoha částech republiky nevlídné k provádění polních prací, je na místě připomenout, že racionální výživa rostlin sehrává nepochybně důležitou úlohu v pěstitelských technologií plodin. V případě ozimů už většina podniků veškeré vstupy hnojiv realizovala. Je však potřeba mít na paměti zvýšené nároky ozimů na živiny (nejen dusík) i v pozdějších vývojových fázích porostu, zejména pokud podmínky dovolují rostlinám využít jejich potenciál. Za tímto účelem lze například u řepky ozimé doporučit aplikaci roztoků ledku vápenatého hnojivem Lovo CaN i v období po jejím odkvetení. Ta je v tomto období náročná nejen na dusík, ale i na vápník, obsažený v hnojivu v rychle působící formě. Toto přihnojení jde spojit s případným „lepením šešulí“. V souvislosti s uvedenou aplikací, zajišťující snížení míry pukání šešulí zejména u porostů s vysokým počtem větví v rozdílné fázi dozrávání, je vhodné s lepidlem kombinovat i hnojiva na bázi síry, která posilují efekt fungicidů aplikovaných na konci kvetení. Z forem síry je vhodný thiosíran, obsažený v hnojivu SK sol, Lovohumine K či LOVOSUR, který vytváří na povrchu šešulí podmínky nevhodné ke klíčení a šíření spor celé řady houbových chorob.

Aktuálně je však předmětem zájmu většiny agronomů hnojení jařin. V mnoha případech se tak stalo již před setím, nicméně deštivý (květen) a poměrně chladný (zejména duben) průběh počasí zkomplikoval polní práce a zpomalil také vývoj porostů, které je možné a mnohdy i nutné přihnojit během vegetace. Je třeba počítat s tím, že květnové srážky na mnoha pozemcích způsobily vertikální pohyb mobilních živin mimo kořenovou zónu a ty je třeba doplnit. Přihnojení rostlin (dělená aplikace) dusíkem, sírou, případně bórem je v porovnání s jednorázovou předseťovou aplikací efektivnější a ekologičtější, zvláště pak v podmínkách s vyšším výskytem srážek.

 

Celý text si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Ke stažení