Moje hnojiva

Hodnocení porostů říjen

V podzimním období letošního roku jsme uspořádali několik polních vycházek, které byly poznamenány problémy vyplývajícími z epidemiologické situace v daném období a nutností dodržet pravidla pro setkávání osob ve venkovním prostředí. Poslední vycházku jsme bohužel museli zrušit úplně. Za podporu při organizaci vycházek děkujeme pracovníkům Cerea, ZZN Polabí, Oseva Bzenec a zemědělským podnikům, které nám umožnily prohlídku porostů a zejména pak odborníkům, kteří se vycházek zúčastnili a rozdělili se s námi o své znalosti - ing. Karlu Říhovi, ing.Jiřímu Zemanovi (SPZO), ing Romanu Hrdinovi (SPZO) a ing. Jaroslavu Šubrovi (Pokusná stanice Trutnov).

Celkový stav porostů na drtivé většině navštívených lokalit byl velmi dobrý. Po delším období sucha, trvajícího od počátku srpna do poloviny poslední dekády září byl vývoj porostů setých později nebo na lehčích výsušných půdách opožděn. Srážky na konci září vodní bilanci dorovnaly a většina porostů se velmi rychle srovnala (na fotkách níže můžete porovnat stav 23 vs 30.9. na pokusech v Nabočanech /Chrudim/)..

Výživný stav všech porostů byl z hlediska makroprvků velmi dobrý. Všechny tyto prvky (N, P, K, Ca, Mg, S) se vyskytovaly v optimálním až velmi vysokém množství. Dobré byly obsahy zinku a střídavě se v analýzách choval molybden. Největším problémem zůstává na podzim obsah bóru. Pouze na jednom stanovišti byl obsah bóru vyhovující. Je potřeba připomenout, že bór se neváže na půdní komplex a je stejně jako nitrátový dusík a síra vyplavován z půdního profilu. Toto se projevuje právě v letech s větším množstvím nárazových srážek. Bór je důležitým prvkem zajišťujícím transport zásobních látek do kořenů a další fyziologické pochody zajišťující dobré přezimování porostů.

více v přiloženém souboru.

Ke stažení