Moje hnojiva

Hnojit lze i po zákazu hnojení

V letošním roce bylo zakládání porostů řepek na mnoha lokalitách náročné vzhledem ke krátkému období mezi sklizní předplodiny a výsevem. Na rozdíl od ročníků s „normálním“ průběhem sklizně bylo méně času na kvalitní zpracování půdy s narušením utužené podorniční vrstvy, což se může projevit v dalším vývoji porostů. Výjimkou nebylo ani pozdní setí v průběhu první dekády měsíce září. Zejména na pozemcích s vysokým výnosem předplodiny a na lehčích půdách jsme pozorovali snížený obsah minerálního dusíku, na půdách s dostatkem organické hmoty naopak probíhala intenzivní mineralizace. Využití dusíku dodaného buď minerálními a statkovými hnojivy nebo uvolněného mineralizací je ovlivněno působením dalších živin jejichž nedostatek využití dusíku snižuje. Vyvážená výživa porostů řepek je důležitá i proto, že rostliny se vyvíjejí i v průběhu pozdního podzimu a zimy, kdy se zvyšuje jejich hmotnost i síla kořenového krčku. Proto se i stav slabších porostů může výrazným způsobem zlepšit. V podzimních anorganických rozborech rostlin se letos téměř u všech porostů vyskytoval významný nedostatek bóru, který je důležitý pro dobré přezimování. 

Ozimá řepka :

Doporučujeme:

Ozimé obiloviny:

Doporučujeme