Moje hnojiva

ENSIN® PLUS aneb pokrok nezastavíš!

ENSIN® PLUS je nejnovější varianta modifikace zavedeného hnojiva DASA resp. její stabilizované verze. ENSIN® PLUS je tedy přímým nástupcem moderního hnojiva ENSIN (DASA s přídavkem inhibitoru nitrifikace), navazuje na jeho vlastnosti a ještě více akcentuje současné požadavky na účinnost a především ekologickou bezpečnost.

Vlivu současné doby si pozorný čtenář může všimnout i při studiu chemických vlastností produktu – hnojivo je uváděno na trh na základě „vzájemného uznání“, tedy vlastní registrace je dle zákonů platných na Slovensku, a zde se uvádí minimální možné obsahy -  a tak zjistíte, že „ 1+1“ nemusí být 2  resp. v tomto případě součet obsahu amonného a nitrátového dusíku se opticky nerovná celkovému. Nicméně, jedná se o „klasickou“ 26/13 (1/3 N v nitrátové formě a 2/3 v amonné formě dusíku + 13 % vodorozpustné síry) s přídavkem příslušných inhibitorů nitrifikace.

Jedná se o povrchově upravený granulát (dusíkato-sirné hnojivo) zelené barvy s přídavkem inhibitorů nitrifikace, které zvyšují jeho účinnost a významně snižují ztráty dusíku vyplavením resp. únikem do ovzduší. Nově přidávaný inhibitor ATC (4-amino-1,2,4-triazol) je vyráběn přímo ve výrobním závodě (na Slovensku) což přináší řadu dalších benefitů – šetří další emise způsobené dovozem (většina inhibitorů / surovin pochází z Činy nebo USA), umožňuje přidávat / dávkovat inhibitor do výroby v kapalné podobě, díky čemuž dochází k výrazně lepšímu zapracování inhibitorů do granule hnojiva což má za následek zvýšení stability (účinnosti) inhibiční složky po delší dobu jeho skladování. Tento postup (přidávání tohoto inhibitoru do masy hnojiva) má Duslo chráněno vlastním patentem. Tyto znalosti a zkušenosti umožnují efektivní kontrolu kvality výroby. 

O možnosti aplikace / dodávek ENSIN PLUS pro jaro 2022 se informujte u svých dodavatelů.

 

Více informací o produktu