Moje hnojiva

Druhá polní vycházka

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a omezením pohybu a setkávání osob jsme nemohli pozvat zájemce z řad zemědělské praxe tak jako v jiných letech na polní vycházky. Porosty jsme proto procházeli samostatně pouze za podpory místního zástupce ZZN a agronoma příslušného podniku, který nám poskytnul údaje k porostům. Podporu a konzultace v oblasti fytopatologie nám pak již na dálku poskytnul ing. Karel Říha, který posoudil zaslané fotografie.

V termínech 19. a 23. března jsme prošli několik porostů v oblasti působení CEREA,a.s., za podpory agronomů Ing. Krejčího, Ing. Frὄlicha, Ing. Joneše a obchodní zástupkyně Osevy,a.s. p. Novotné. S fytopatologickým hodnocením nám opět pomohl Ing. Karel Říha. Podmínky se od první vycházky v Chlístovicích (ZZN Polabí, a.s.), která proběhla před několika dny, příliš nezměnily. Teplota vzduchu i teplota půdy byly nízké. V Nabočanech byly porosty dokonce částečně pod sněhovou pokrývkou s teplotou půdy 3,3°C. Porosty vypadaly po přezimování většinou velmi dobře. Po vizuální stránce mezi nimi vynikal porost Za cihelnou, kde příprava půdy i setí bylo provedeno dvěma přejezdy GP Simba SL 700.

 

Více naleznete níže připojeném průvodci.

Ke stažení