Moje hnojiva

Doporučení pro regenerační hnojení ozimů

DUSÍK V PŮDĚ A JEHO PŘEMĚNY

Jednotlivé formy dusíku v půdě mají svá specifika. Je důležité zohlednit rozdíly v jejich mobilitě v půdě a také v příjmu a využití rostlinami. Přehlíženy by neměly být ani přeměny jednotlivých forem dusíku nebo možné ztráty.

V tomto doporučení je zobrazeno zjednodušené schéma (str. 5) přeměn dusíku v půdě. Pro lepší pochopení jsou jednotlivé složky označeny symbolem (1-10) s popisem v textu.

Věříme, že Vám přinese lepší orientaci ve složité problematice přeměn dusíku a snadnější rozhodování při výběru hnojiv z našeho sortimentu.

Ke stažení